בית עם לב טוב

30 שנות ייזום וביצוע בבנייה פרטית וציבורית בישראל

מקום מגורים נבנה בעבודת כפיים

בית נבנה עם הלב